محل تبلیغات شما

آموزش طراحی سایت - دکمه شبکه های اجتماعی در سایت

آموزش تصویری طراحی سایت

 دکمه شبکه های اجتماعی در سایت

در این مقاله می آموزیم که چطور با استفاده از کد CSS , Html ، دکمه های شبکه های اجتماعی (Social Media Buttons) ایجاد کنیم.

چطور دکمه های رسانه های اجتماعی را فرم دهیم

قدم اول : کد HTML را اضافه کنید.
مثال :

 <!-- Add icon library -->
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
 
          <!-- Add font awesome icons -->
<a href="#" class="fa fa-facebook"></a>
<a href="#" class="fa fa-twitter"></a>
قدم دوم :   کد CSS را اضافه کنید.
مثال :
         /* Style all font awesome icons */
.fa {
 padding: 20px;
 font-size: 30px;
 width: 50px;
 text-align: center;
 text-decoration: none;
}
 
/* Add a hover effect if you want */
.fa:hover {
 opacity: 0.7;
}
 
/* Set a specific color for each brand */
 
/* Facebook */
.fa-facebook {
 background: #3B5998;
 color: white;
}
 
/* Twitter */
.fa-twitter {
 background: #55ACEE;
 color: white;
}

نمونه یک

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
<style>
.fa {
 padding: 20px;
 font-size: 30px;
 width: 50px;
 text-align: center;
 text-decoration: none;
 margin: 5px 2px;
}

.fa:hover {
  opacity: 0.7;
}

.fa-facebook {
 background: #3B5998;
 color: white;
}

.fa-twitter {
 background: #55ACEE;
 color: white;
}

.fa-google {
 background: #dd4b39;
 color: white;
}

.fa-linkedin {
 background: #007bb5;
 color: white;
}

.fa-youtube {
 background: #bb0000;
 color: white;
}

.fa-instagram {
 background: #125688;
 color: white;
}

.fa-pinterest {
 background: #cb2027;
 color: white;
}

.fa-snapchat-ghost {
 background: #fffc00;
 color: white;
 text-shadow: -1px 0 black, 0 1px black, 1px 0 black, 0 -1px black;
}

.fa-skype {
 background: #00aff0;
 color: white;
}

.fa-android {
 background: #a4c639;
 color: white;
}

.fa-dribbble {
 background: #ea4c89;
 color: white;
}

.fa-vimeo {
 background: #45bbff;
 color: white;
}

.fa-tumblr {
 background: #2c4762;
 color: white;
}

.fa-vine {
 background: #00b489;
 color: white;
}

.fa-foursquare {
 background: #45bbff;
 color: white;
}

.fa-stumbleupon {
 background: #eb4924;
 color: white;
}

.fa-flickr {
 background: #f40083;
 color: white;
}

.fa-yahoo {
 background: #430297;
 color: white;
}

.fa-soundcloud {
 background: #ff5500;
 color: white;
}

.fa-reddit {
 background: #ff5700;
 color: white;
}

.fa-rss {
 background: #ff6600;
 color: white;
}
</style>
</head>
<body>

<h2>Style Social Media Buttons</h2>

<!-- Add font awesome icons -->
<a href="#" class="fa fa-facebook"></a>
<a href="#" class="fa fa-twitter"></a>
<a href="#" class="fa fa-google"></a>
<a href="#" class="fa fa-linkedin"></a>
<a href="#" class="fa fa-youtube"></a>
<a href="#" class="fa fa-instagram"></a>
<a href="#" class="fa fa-pinterest"></a>
<a href="#" class="fa fa-snapchat-ghost"></a>
<a href="#" class="fa fa-skype"></a>
<a href="#" class="fa fa-android"></a>
<a href="#" class="fa fa-dribbble"></a>
<a href="#" class="fa fa-vimeo"></a>
<a href="#" class="fa fa-tumblr"></a>
<a href="#" class="fa fa-vine"></a>
<a href="#" class="fa fa-foursquare"></a>
<a href="#" class="fa fa-stumbleupon"></a>
<a href="#" class="fa fa-flickr"></a>
<a href="#" class="fa fa-yahoo"></a>
<a href="#" class="fa fa-reddit"></a>
<a href="#" class="fa fa-rss"></a>
   
</body>
</html> 
دکمه شبکه های اجتماعی در سایت

آموزش برنامه نویسی

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی